Menu

Ankara Grup Toplantıları

TAMSAT-Genç Bilim Takımı Ankara Grubu olarak geçtiğimiz Aralık ayında Ankara’da iki toplantı yaptık. İlk toplantı grup yönetiminin belirlenmesi, genel hatlarıyla yapılacak çalışmaların planlanması, ikinci toplantı ise grup olarakplanladığımız bir çalışma alanı ile ilgili ön hazırlık olarak gerçekleştirildi. Yine ikinci toplantıda takım üyelerimize TAMSAT üyesi  olmak için gerekli prosedür anlatıldı ve radyo amatörlüğü tanıtıldı.

Önceki hazırlık döneminde şartları uygun takım üyesi 5 kişi TAMSAT üyeliğine, 3 arkadaşımız da radyo amatörlüğüne kazandırılmıştı.  Aynı şekilde 2012 yılı ilk döneminde de çeşitli üniversitelerde eğitim görmüş/mezun olmuş, yaklaşık 10 arkadaşımızın daha TAMSAT üyeliği ve aynı zamanda radyo amatörlüğüne kazandırılması için gerekli hazırlıklar yapıldı.
 

Resim-1. Katılımcılar toplu halde anı karesinde.

Grup Toplantılarına katılanlar:

1. Onur YÖRÜKOĞLU, Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencisi, Ankara Grup Lideri,

2. Burcu ALICI, Dumlupınar Üniversitesi, Mimari Dekorasyon Bölümü Öğrencisi, Ankara Grubu Lider Yardımcısı,

3. Yunus ŞENDAĞ, Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencisi, Atmosfer Araştırmaları Grubu,

4. Pelin SERMİKLİ, Ankara Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Öğrencisi, Astrobiyoloji – Ekoloji- Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (A.E.D.) Grubu,

5. Oğuzhan BEĞİK, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencisi, Astrobiyoloji – Ekoloji- Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (A.E.D.) Grubu,

6. Bahadır Hilmi ALPER, Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencisi, Astrobiyoloji – Ekoloji- Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (A.E.D.) Grubu,

7. Ali Kemal BİNGÜL, Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencisi, Atmosfer Araştırmaları Grubu,

8. Tahsin OZUN, Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencisi, Atmosfer Araştırmaları Grubu,

9. Nermin DEMİRCİOĞLU, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğrencisi, Atmosfer Araştırmaları Grubu,

10. Oğuzhan ERDUR, Hacettepe Biyoloji Bölümü Mezunu, Astrobiyoloji – Ekoloji- Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (A.E.D.) Grubu,

11. Özlem GÖNÜLKIRMAZ, Hacettepe Biyoloji Bölümü Mezunu, Astrobiyoloji – Ekoloji- Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (A.E.D.) Grubu,

12. Halil İbrahim AYDIN, ODTÜ Mezunu, Analiz-Bütçelendirme-Risk Yönetimi Inovasyon Grubu.

Resim-2. Genel hususlar tartışılırken.

Toplantılarımızın her ikisi de TAMSAT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A.Tahir DENGİZ beyin danışmanlığında yapıldı.

Resim-3. Astrobiyoloji grubu kendi alanı ile ilgili fikirlerini anlatırken.

İlk olarak aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın gruba tanıtıdı. Daha sonra toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Grup lideri ve lider yardımcısı tarafından önceki toplantıda alınan kararların ne kadarının yerine getirildiği, tamamlanamayanların ise sebepleri tartışıldı. Arkadaşlarımızın fikirleri dinlendi.

Resim-4. Grup lideri Onur YÖRÜKOĞLU arkadaşımız yeni çalışmamızın sunumunu yaparken.

Kısa bir ikram molasından sonra toplantının ikinci ve asıl bölümüne geçildi. Bu bölümde Ankara Grubu olarak başlattığımız farklı ve görece kompleks bir projenin ön tanıtımına ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Resim-5. Atmosfer araştırma grubu ile A.E.D. grubu tartışırken.

Projemiz birden fazla grubun bir arada çalışmasını gerektirdiği için, tüm birimler sırayla tek tek dinlendi, görüş ve öneriler maddeler halinde toplantı sonuç raporuna eklendi. Toplantı dönüşünde forumda bu konularla ilgili başlıklar açılarak görevlendirmeler yazıldı.

Resim-6. AED grubu İnovasyon grubu ile fikir tartışmasında.

Tahir Bey karşılaşılması muhtemel teknik sorunları tartışmaya açtı, çözüm yolları üzerinde tartışıldı. Tüm çalışmayı başlangıcından sonuna kadar izleyerek bir anlamda ana çatının oluşturulmasında öncülük edecek Analiz-Bütçelendirme-Risk Yönetimi İnovasyon Grubu gerek görülen noktalarda tartışmaya dahil oldu.

Resim-7. Ankara dışındaki danışmanlarımızın video konferans katılımı.

İlerleyen bölümlerinde danışmanlarımızdan (WW2L) Levent ŞAŞMAZEL Bey USA’dan, koordinatörlerimizden (TB2NMR) Ruha USLU Bey Giresun’dan video konferans sistemi üzerinden bağlanarak  toplantıya dahil oldular.

Resim-8. Takım koordinatörümüz proje hakkında görüşlerini açıklarken.

Yurtiçi ve yurtdışında bu tür çalışmalarda izlenen prosedür, yasal mevzuat, yapılabilirlik ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda görüşlerini aktardılar.

Resim-9. Radyoastronomi ve Atmosfer araştırmaları grubu kendi teknik çalışmalarını aktarırken.

Çalışmalarda izlenecek yöntem, çalışma planı ve iş akışı, arkadaşlarımızın üzerinde çalışacağı araştırma konularının belirlenmesi ve görev dağılımlarının yapılmasıyla toplantı aynı gün sonlandırıldı.

Resim-10. Teşekkür ve anı plaketinin sunumu.

Toplantının kapanışı; takım olarak yürüttüğümüz çalışmalarda bizlerden yakın ilgi ve bilgisini esirgemeyen TAMSAT’a hitaben hazırlanan bir teşekkür plaketinin TAMSAT Yönetim Kurulu Başkanı A.Tahir DENGİZ Bey’e takdim edilmesi ile gerçekleştirildi.

Beğen  
Yazar

TAMSAT Genel Sekreteri. Çağrı İşareti: TA2IRU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir