Menu

Dernek Üyelik İşlemleri

Üyelik Formu İndir

[ Güncelleme: Şubat 2024] Formu yazıcıdan çıktı alıp, ilgili yerleri doldurup imzalayarak; istenen (2) adet EK ile birlikte, formun altında yazılı adresimize posta yoluyla gönderiniz. Üyeliğe kabul edilip edilmediğiniz formda belirttiğiniz e-posta adresinize yazılı olarak bildirilecektir.

TAMSAT Yönetim Kurulu’nun “kabul” kararını müteakip, web sayfamızda belirtilen banka IBAN numarasına “giriş aidatınızı” ve “üye yıllık aidatınızı” yatırınız. İletişim bilgilerinizi göndermeden kontrol etmeyi unutmayınız.

Tüzük-Üyelik İşlemleri

TAMSAT Derneği’ne üyelik işlemleri tüzükte şu şekilde tanımlanmıştır.

Madde 3– Derneğin “Üye”leri, derneğin “Kurucular”ı ile; müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, amatör ve bilimsel uydu planlama, projelendirme, uydu takip ve haberleşmesi konularında bilgi sahibi; uydular konusunda eğitim almış veya bir eğitim kurumunda eğitim vermiş ve dernekler mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için, ayrıca Türkiye’de ikamet iznine sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya başvuru dilekçesinde belirtilmiş ise e-posta ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla üye kayıt defterine kaydedilir.

Aidat İşlemleri

Derneğe ilk kayıt öncesi, bir yıllık aidat tutarında giriş aidatı ile; giriş yılına ait yıllık tam aidat ödenmesi zorunludur.

Dernek üyeleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar, o yıl için belirlenmiş olan yıllık üye aidatını makbuz karşılığında veya banka havalesi ile Derneğe öderler. Bu süre içinde aidatını ödememiş olan üyelerin üyelik kaydı silinir.

2024-2025 yılları için yeni üye giriş ve yıllık üye aidatı beşyüz (500) Türk Lirasıdır. Eğitim ve öğretimine devam eden, henüz meslek sahibi olmamış ve çalışmayan öğrencilerden aidat ücreti alınmayacaktır. Giriş aidatı miktarına da esas olan bu aidat her genel kurulda yeniden belirlenir.

Onursal Üyelik

Derneğe teknik ve sosyal alanda önemli destek sağlamış veya bağışta bulunmuş olanlar ile; geçmişte “Türk Telsiz ve Radyo Amatörlüğü”ne değerli katkıları bulunan kişiler, yönetim kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Beğen  3
Yazar

Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT)