Menu

Kreiken’deki Radyo Telekop Hayata Dönüyor

12 Ağustos 2018 günü TAMSAT üyeleri olarak Ankara Üniversitesi Kreiken rasathanesinde bir etkinlik yapmıştık. Bu etkinlik sırasında rasathaneye halkın çok büyük bir ilgi duyduğunu ve ne kadar kalabalık olduğunu görmüş hem hayret etmiş hem de çok sevinmiştim. Etkinlik sırasında rasathaneye özel bir istasyon kurduk ve atmosfere giren gök taşlarından yansıtarak kıtalar arası haberleşme denemeleri yaptık.

Ayrıca teleskop aracılığı ile gezegenleri de gözlemledik. Üniversite ekibinin bize verdiği destek her türlü takdirin üstündedir. Etkinlik gece yarısına kadar sürmüştü. Hazır rasathanede iken çeşitli binaları ve müzeyi gezdik ve bilgi aldık. Müzeyi ziyaret ederken görevlilerden rasathanenin nasıl kurulduğunu, kimlerin emeğinin geçtiğini ve rasathane kurulduğundan beri kullanılmış ama şimdi müzeye kaldırılmış çeşitli rasat cihazları hakkında da bilgi aldık. Hikaye burada başladı zaten…!

Etkinlik gece ve aysız bir gece de yapılmıştı. Bizim etkinlik alanımız ile kantin arasındaki karanlık yolu gündüzden ezberlediğimiz için gece o kalabalıkta ezbere gidip geliyorduk. Gündüz dikkatimizden kaçan, koruma altına alınmış bir metal yapı, gece karanlıkta birkaç kat daha büyümüş, etrafındakilere ilgisiz, bütün azameti ile gökyüzüne bakar vaziyette duruyordu. Zaten karanlık olduğu için ne olduğunu anlamadım…

Müze ziyareti sırasında, buranın bir gözlem evi ya,, hep optik cihazlar olduğunu düşünürsünüz. Ama gerçek öyle değil.. Optik cihazların yanında; çeşitli saatler, bir takım elektronik cihazlar vardı. Bunlardan biri, bizim asıl ilgi alanımıza girdiği için dikkatimizi çekti. Bu iki metre civarında yüksekliği olan ve yanlarında iki adet plotter bulunduran bir alıcıydı.

Bu ne alıcısı diye sorduğumuzda, güneş aktivitelerini gözlemlemek için eskiden kullanılmış bir alıcı olduğunu söylediler. Bu bir alıcı ise anteni nerede diye sorduğumuzda da ilerideki alanda koruma altında cevabını alınca konu anlaşıldı..

Anten için rasathane web sayfasındaki resim. Etkileyici..

Antenin kullanımdaki hali ve şimdiki hali aşağıdaki resimlerde.