Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ :Yurdumuzda amatör, bilimsel ve benzer amaçlı uyduların projelendirme, üretim ve işletme çalışmaları ile ilgili araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim hizmetleri vermek; gerçekleştirdiği projeleri amatör ve bilimsel kullanım için telsiz ve radyo amatörlerinin ve ilgili kullanıcıların hizmetine sunmak ve bu bilgi ve beceriye sahip gençlerin sayılarının artması için eğitimler ve seminerler düzenlemek ; gelişen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileriyle, amatör uydu sistemlerinin ortak konularında ülkemiz gençleri için araştırma ve geliştirme alanları oluşturmak, gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzenleyici kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmaktır.

VİZYONUMUZ: Türk Gençlerinin ve radyo amatörlerinin kendi uydu sistemlerini yapmalarına yardımcı olmak, yurt içinde bulunmayan yedek parça ve cihazları yasal girişimlerle temin etmek, gerekirse ithalatını yapmak, doğal afetler ve olağanüstü hallerde uydu sistemlerinin azami şekilde kamu yararına kullanılmasına öncülük etmek, Amatör Telsizcilik ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitim, araştırma, arama kurtarma ve izcilik kuruluşlarında yasa ve yönetmelikler uyarınca kurulacak olan amatör telsiz istasyonlarına gerektiğinde geçici cihaz, anten, uydu takip sistemi temin ederek, eğitim ve uydu haberleşme desteği vermek gelecek vizyonumuzu belirtmektedir.

TAMSAT – Amatör Uydu Teknolojileri Derneği