Menu

Gökadalar

Galaksi veya gökada, kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar yıldızlararası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlararası madde ve şimdilik pek anlaşılamamış karanlık maddeden oluşan sistemdir. Tipik galaksiler 10 milyon (cüce galaksi) ile bir trilyon (dev galaksi) arasındaki miktarlarda yıldız içerirler ve bir galaksinin içerdiği yıldızların hepsi o galaksinin kütle merkezini eksen alan yörüngelerde döner. Galaksiler çeşitli çoklu yıldız sistemlerini, yıldız kümelerini ve çeşitli nebulaları da içerebilirler. Çevresinde gezegenler ve asteroitler gibi çeşitli kozmik cisimler dönen Güneş, Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan yalnızca biridir.

Tarihsel olarak galaksiler gözle görülen biçimlerine göre sınıflanmışlardır. Bu sınıflamada sık karşılaşılan biçimlerden biri, ışık profili elips şekilli olan eliptik galaksidir. Sarmal galaksiler, tozlu ve kıvrımlı kolları olan disk şekilli yapılardır. Düzensiz ya da olağan dışı biçimli galaksiler ise “tuhaf galaksiler” olarak bilinir ve tipik olarak, komşu galaksilerin kütleçekimine bağlı biçim bozulmasıyla oluşurlar. Birbirlerine yakın galaksilerin arasındaki bu tür etkileşimlerle sözkonusu galaksiler birleşebileceği gibi, yıldız oluşumu olaylarında “patlama” diye adlandırılabilecek ölçüde fazla artışların tetiklenmesiyle yıldız patlama galaksileri (İng., starburst galaxy) de gelişebilir. Ayrıca, düzenli bir yapıya sahip olmayan küçük galaksilerden de düzensiz galaksiler olarak bahsedilebilir.

Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan (1011) fazla galaksi olduğu sanılmaktadır. Galaksilerin çoğu 1.000 ile 100.000 parsek arasındaki bir yarıçapa sahip olup, genellikle birbirlerinden milyonlarca parsek uzaklıklarda bulunurlar. Galaksilerarası uzay ortalama yoğunluğu m3 başına bir atom bile düşmeyecek derecede az olan bir gazla doludur. Galaksilerin çoğu, kütleçekimi etkisi sayesinde birbirlerine bağlı “kümeler” adı verilen topluluklar oluştururlar; onlar da yine kütleçekimi etkisi sayesinde birbirlerine bağlı süperkümeleri oluştururlar. Bu daha büyük yapılar da, evrende büyük boşlukları çevreleyen tabakalar ve ipliksi yapılar olarak düzenlenmiştir..

Karanlık madde henüz çok iyi bir şekilde anlaşılamamış olmakla birlikte, öyle görünüyor ki, galaksilerin çoğunun kütlesinin yaklaşık % 90’ını karanlık madde oluşturmaktadır. Gözlem verileri bazı galaksi merkezlerinde dev kara deliklerin mevcut olabileceğini ortaya koymaktadır. Anlaşıldığına göre, Samanyolu galaksimiz da çekirdek kısmında böyle bir karadelik içermektedir.

19’ncu yüzyılda, gökbilimciler Samanyolu’nun evrendeki tek gökada olduğunu düşünüyorlardı. Teleskoplarla yapılan gökbilim çalışmalarının başlamasıyla evrene bir pencere açıldı, fakat bu bazen gökbilimcilerin evrenin sonsuz olduğunu düşünmelerine yol açıyordu. Teleskoplar gökyüzündeki küçük nesneleri büyütmek ve sönük olanları daha parlak göstermek için kullanılıyordu.

Teleskopların iki türü vardır; mercekli teleskop (ışık kırıcı): ışığı toplamak için bir mercek kullanılır, aynalı teleskop (yansıtıcı): ışığı toplamak için ayna kullanılır. Teleskoplar sayesinde gökyüzünde sadece yıldızlarla dolu olmadığı anlaşıldı, aynı zamanda sönük ve düzensiz bulutlar gibi görünen başka nesneler de vardı. Gökadamız Samanyolu’nun içinde ve oldukça yakın gibi görünen bu nesneler bulutsulardı. Fakat teleskoplar daha da güçlendikçe, bulutsulardaki farklı yapıların da görülmesi mümkün olmuştu.

Edwin Hubble

Gökbilimciler bu bulutsuların doğalarını tartışmaktaydılar. Soru bu nesnelerin Samanyolu gökadası içinde mi, yoksa gökadamızdan ayrı yıldızsal topluluklar içerisinde mi olduklarıydı. Tartışma ancak Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble’ın 1920’lerde yıldızlardan oluşan bazı bulutsuları keşfetmesiyle son bulmuştu. Hubble ayrıca bu özel bulutsulara olan uzaklığı da belirlemiş ve bunların Gökadamızdan oldukça uzakta olduklarını bulmuştu. Böylece bunların özgün gökadalar olduğu bulunmuştu. Bilim adamları şimdi evrende farklı türde yaklaşık 200 milyar gökadanın bulunduğunu tahmin ediyorlar.

Arif SOLMAZ

Kaynaklar:

http://http://tr.wikipedia.org
http://arifsolmaz.wordpress.com
http://imagine.gsfc.nasa.gov (Image Credit)

Beğen  
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir