Menu

TAMSAT 3 Yaşında

TAMSAT henüz 3 yaşında olmasına rağmen, “Amatör bir ruhla”, kuruluş bildirisinde koyduğu hedeflere doğru, inançla adım, adım ilerliyor. Amaçlarımıza özverili çalışmaları ile yaklaşan ve çoğunluğu “Telsiz ve Radyo Amatörleri’nden” oluşan üyelerimiz; TAMSAT Derneği’mizin üçüncü yaşını bugün tüm sevenleri ile birlikte kutlamaktan onur duyuyor. 4. Yılımızın başında; kutlamayla birlikte, şu ana kadar yapılanları da kısaca özetlemek istedik.

25 Mart 2010 tarihinde kurulan Derneğimizin hikayesinin, aslında bir gece yarısı İnternet’te “Amatör Uydular” konusunda uzun süreli bir tartışma ile başladığını tahmin eder miydiniz? “Hayallerinize dikkat edin, bir anda gerçek olabilir” sözü ne kadar da doğru bir sözdür.

TAMSAT 3'ncü Kuruluş Yıldönümü

TAMSAT, Ülkemizde amatör, bilimsel ve benzer amaçlı uyduların; projelendirme, üretim ve işletme çalışmaları ile ilgili “Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Eğitim hizmetleri” vermek; gerçekleştirdiği projeleri amatör ve bilimsel kullanım için, Telsiz ve Radyo Amatörleri ve ilgili kullanıcıların hizmetine sunmak, bu bilgi ve beceriye sahip gençlerin sayılarının artması için eğitimler ve seminerler düzenlemek, gelişen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileriyle, amatör uydu ve uzay sistemlerinin ortak konularında ülkemiz gençleri için araştırma ve geliştirme alanları oluşturmak, gerektiğinde kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzenleyici kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak amaçları ile kuruldu.

İkisi (2) üniversitelerde ilgili alanlarda çalışmalarını sürdüren öğretim üyesi ile yurdumuzun dört bir köşesinde ve yurt dışında yerleşik on yedi (17) telsiz ve radyo amatörünün katılımı ile kurulan TAMSAT; bu gün elli (50) yi aşkın üyesiyle hızla büyüyor.

Derneğimizin isminin açık hali “Amatör Uydu Teknolojileri Derneği” dir. Kısaltılmış ismi; Türkçe kullanımda “TAMSAT”; yabancı dilde kullanımda ise “AMSAT-TR”dir.

Çalışma Alanlarımız;

– Amatör uydu elektronik sistem tasarım ve üretimi,
– Amatör uydu haberleşme sistemleri tasarım ve üretimi,
– Uzay ve uydu sistemleri üzerine arastırmalar,
– Amatör uydu frekans koordinasyonu konusunda danışmanlık,
– Amatör ve bilimsel amaçlı uydulardan telemetre bilgileri toplama ve değerlendirme,
– Gerektiğinde uluslararası amatör uydular alanında Ülkemizin temsili,
– Kuruluş amacı paralelinde kalan diğer bilimsel çalışmalar olarak
Sıralanabilir.

İlk Üç Yılda Tamamlanan ve Devam eden Çalışmalarımız

Bir alanda ilkleri yapmak için yola çıkmak; doğal olarak bir takım zorlu aşamaların adım adım geçilmesini gerektirmekte. Uzaya gönderilecek her sistem, modül veya aracın bir daha geri gelmeyecek olması; yaptığınız işin her bir anlamda sorunsuz çalışmasını da zorunlu olarak karşınıza çıkarmaktadır.

Bu bilinçle hareket eden proje ekiplerimiz, kuruluşumuzun daha birinci yılının dolmasına çok az bir zaman kala yoğun emek, bilgi gücü ve sonu gelmek bilmeyen (tam 7 ay süren) ön testler sonunda, ilk ürün olarak; “Amatör Uydu Uçuş Bilgisayarı” nı (Internal Housekeeping Unit – İHU), tasarım, yazılım ve üretim aşaması dahil olacak şekilde, amatör imkanları ile tamamen yerli üretim olarak tamamlamış ve sizlere duyurmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTT)’deki testlerinden bir defada sorunsuzca geçen IHU, uzaya uygunluk konusunda da kendisini kanıtladı. Gerçekleştirilecek amatör/bilimsel uydu çalışmaları için görev bekliyor.

İkinci büyük çalışmamız; proje ekibimizce yürütülen ve yine tasarım, yazılım ve üretim aşaması dahil tamamen yerli olan birisi sentezörlü, diğeri kristalli iki tip “V/U Transponder” (VHF bandında Uplink için tahsis edilen frekans aralığında gönderilen sinyalleri, UHF bandında Downlink için tahsis edilen frekans aralığında aktaran lineer alıcı/verici sistem) çalışmasıydı. Sentezörlü V/U Transponder, 09 Şubat 2013’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTTL)’nda teste tabi tutuldu. Mart 2013 içinde, yine olumlu sonuçlanan uzaya uygunluk testleri ile artan mutluluğumuz bir kat daha arttı. Kristalli olarak projelendirilip üretimi tamamlanan ikinci tip “V/U Transponder” imizin de bu günlerde gireceği testten başarı ile çıkacağına eminiz.

Bizlere bu gururu yaşatan proje ekibindeki tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AR-GE ve projelendirme çalışmaları devam eden, Besleme ünitesi, Yapısal Çerçeve, Haberleşme Modemi, Sensör Sistemleri, İşaretci (Beacon) ve Yer İstasyonlarında amatör arkadaşlarımızca kullanılabilecek verimli fakat düşük maliyetli “Amatör Uydu İzleme Antenleri” üzerindeki çalışmalarımız da hızla devam ediyor.

Şimdi bizler için asıl heyecanlı süreç başladı. Bildiğiniz gibi 2013 yılı, Nisan ayının son haftasında yani bir ay kadar sonra, Çin’den uzaya gönderilmesi planlanan ve 680 Km. yükseklikteki “Alçak Dünya Yörüngesi”ne (Low Earth Orbit – LEO) yerleştirilecek olan ve bizim de “V/U Transponder” çalışmalarımızın yer alacağı yeni TÜRKSAT-3USAT haberleşme uydusunun son hazırlıkları tamamlanıyor. Konuyla ilgili bir duyuruyu ve radyo amatörleri olarak neler yapılması gerektiğini daha sonra ayrı bir yazıda sizlerle paylaşacağız.

TAMSAT İnternet Ana Sayfası ve Sosyal Ağlar

2010 yılında ve devam eden yıllarda Dayton – USA’da Dünyanın en büyük amatör organizasyonuna üyelerimice katılım sağlanmış, birçok yerli ve yabancı kurum kuruluşlar ile web yayıncılığı konusunda iletişim kurulmuş, geniş kategorilendirme altında çeşitli inceleme ve çalışmalara ait raporlar yayınlanmış, başta Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar olmak üzere konularla ilgili anlık ve güncel duyurular yapılmış, gittikçe artan bir izleyici kitlesi oluşturulmuştur.

TAMSAT – Türk Gençliğine Destek ve Sosyal Faaliyetler

TAMSAT üzerinde çalıştığı amatör uydu uygulamalarının yanında kuruluşundan itibaren her an, uzay bilimine ve uydu çalışmalarına yönlenmek isteyen Türk Gençli’ğine ayrı bir önem vermiştir. Bilim takımımız bünyesinde TAMSAT üyesi danışmanların gözetiminde, birçok doküman Türkçe’ye çevrilmiş, gençlerimizin gelişimi ve ilgi duydukları alanlarda çalışmaları için özel haberleşme listeleri ve sesli platformlar açılmıştır. Bu çalışmaları desteklemek ve bilgi transferini sağlamak adına ayrıca yerli ve yabancı üniversitelerin ilgili bölümleri ve NASA dahil yabancı bilim kuruluşları ile iletişime geçilmiştir. Birçok ilden değişik yaş grubunda gencimizin takıma katılımı sağlanmış ve teorik / uygulama bilgisi kapsamında desteklenmiş, öğrenciler için ilk örnek devre üretimleri gerçekleştirilmiştir. Genç arkadaşlarımızla Ankara merkezli toplantılar düzenlenmiş, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen çeşitli etkinliklere katılımları sağlanmış ve proje bazlı çalışmaları devam ettirilmiş, Giresun/Keşap Anadolu Lisesi ve Ankara Fen Lisesi’nde konferanslar verilmiştir.

19 Mayıs 2010’da kurulan bilim takımının ilk üyeleri olan gençlerimizin büyük çoğunluğu bugün birçok üniversitenin değişik bilim dallarında eğitimlerine devam etmekle birlikte, 18 yaşını tamamlayan arkadaşlarımız da TAMSAT Dernek üyeliğine geçmek suretiyle bir ömür boyu sürecek bu birlikteliklerini perçinlemişlerdir.

“The Radio Amateur Satellite Corporation” (AMSAT-NA) hakkında kısa bir hatırlatma

Amatör uydu alanında kurulan ilk ve geniş kapsamlı yapılardan biri, “The Radio Amateur Satellite Corporation” (kısa ve en çok bilinen adıyla AMSAT, (Kuzey Amerika’da bulunduğu için kuzey Amerika’yı (North America) belirten “NA” ekini alarak AMSAT-NA şeklinde de ifade edilir) kâr amacı gütmeyen ve aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak 1969 yılında Columbia-ABD’de kurulmuştur. AMSAT-NA’nın amacı, uzay araştırmaları ve uydu iletişim çalışmalarına katılmak için radyo amatörlerini teşvik etmektir. O zamandan beri, dünya çapında benzer düşüncede olan ve aynı amaçla çalışmak isteyen birçok grup da (Sayıları bugün 30’a yaklaşmıştır) yine gönüllü radyo amatörlerinin katkısıyla kurulmuştur. Bu grupların çoğu kısaltılmış isimlerinde “Amateur Satellite”nin ön harflerini belirten “AMSAT” ismini kullanmış, logoları da genel anlamda amaç birliği doğrultusunda benzer şekilde oluşturulmuştur. Her bir oluşum; birbiri ile resmi anlamda bir bağı olmamasına rağmen, çok yakın işbirliği içerisinde çalışmakta; gönüllüler, sık sık birbirlerinin uzay donanımı kurulumunda veya diğer uyduların kontrollerinde birbirlerine yardımcı olmaktadır.

İç ve Dış Basından TAMSAT

Konuyla ilgili resimlere buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TAMSAT olarak 3. yılımızı tamamlayıp 4. Yaşımıza girdiğimiz ilk günde; Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyor, bizlere inanç ve desteğinizin bundan sonra da devam etmesini diliyoruz.

A.Tahir DENGİZ, TA2T
TAMSAT-Amatör Uydu Teknolojileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Beğen  
Avatar
Yazar

TAMSAT Yönetim Kurulu Başkanı Ankara/Türkiye

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir