Menu

Mors İle Haberleşmede Kullanılan Kısaltmalar

CW’da kullanılan kısaltmalar.

Kod Türkçe Açılımı İngilizceAçılımı
AA ……’dan Sonraki Hepsi All After ……
AB ……’dan Önceki Hepsi All Before ….
ABT Hakkında About
ADR Adres Address
AGN Tekrar Again
ANI Herhangi Any
ANT Anten Antenna
BC Yayın Broadcast
BCI Yayın enterferansı Broadcast interference
BCL Yayın dinleyicisi Broadcast listener
BD Kötü Bad
BK Kesme Break
BLV İnanmak Believe
BN ….. Ile …… Arası Between ……. And …….
C Evet Yes
CFM Onay Confirm
CK Kontrol Check
CL İstasyonumu kapatıyorum I am closing my station
CLG Çağırıyor Calling
COND Şartlar , durum Condition
CQ Genel çağrı Calling any station
CRD Kart Card
CUAGN Tekrar görüşürüz See you again
CUL Sonra görüşürüz See you later
DE Burası This is …
DLVD İletildi Delivered
DR Saygıdeğer, sayın Dear
DX Uzak mesafe Long distance
ENUF Yeter derecede , kâfi Enough
ER Burada Here
ES Ve And
FB İyi, mükemmel Ok (fine business)
FER İçin For
FM Frekans modülasyonu Frequency modulation
FONE Telefon Phone
FREQ Frekans Frequency
GA Tünaydın Good Afternoon
GB Güle güle Good bye
GBE Daha iyi Bir Adres Ver Give Better Address
GD İyi günler Good day
GE İyi akşamlar Good evening
GG Gidiyorum Going
GLD Memnuniyet Glad
GM Günaydın Good Morning
GN İyi geceler Good night
GND Toprak Ground
GUD İyi Good
HAM Radyo amatörü Ham
HI Gülmek , Gülünecek şey Laughter
HPE Umarım , inşallah Hope
HR Burada veya Duymak Here or Hear
HRD Duyuldun Heard
HV Sahip Olmak Have
HVY Çok , Yoğun Heavy
HW Nasıl How
HH veya II Hatalı yollama, son doğru kelimeden başlayarak tekrar yollanacak Error in sending. Transmission continues with last word correctly sent
INPT Giriş Input
LID Zayıf Operatör Poor Operator
LSN Dinle Listen
MNI Çok Many
MOD Modülasyon Modulation
MSG Mesaj Message
MTR Metre Meter
N Hayır No
NCS Net Kontrol İstasyonu Net Control Station
NIL Hiçbirşey Nil
NR Numara Number
NW Şimdi Now
OB Yaşlı ama gönlü genç Old Boy
OC Eski arkadaş Old Chap
OK Tamam Okey
OM Yaşlı Amatör Old Man (licensed amateur)
OP Operatör Operator
OT Eski amatör (20 yıldan fazla) Old Timer (Amateur of more than 20 years)
PSE Lütfen Please
PWR Güç Power
R Alındı Received
RCVR Alıcı Receiver
REF Referans Reference
RIG İstasyon Techizatı Rig
RPT Tekrar Etmek Repeat
RPRT Rapor Report
RX Alıcı Receiver
SA Söyle Say
SED Söyledi Said
SIG Sinyal Signal
SKED Çizelge Schedule
SN Yakında Soon
SRI Üzgünüm Sorry
STN İstasyon Station
SUM Bazı , Biraz Some
SW Kısa Dalga Short Wave
TFC Trafik Traffic
TMW Yarın Tomorrow
TNX Teşekkürler Thanks
TRX Alıcı-Verici Tranceiver
TU Teşekkürler Thank You
TV Televizyon TV
TVI Televizyon Enterferansı TV Interference
TX Verici Transmitter
U Sen , Siz You
UR Senin , Sizin Your
VY Çok Very
W Watt Watt
WID ile with
WKD Çalışıldı Worked
WKG Çalışılıyor Working
WX Hava Durumu Weather Condition
XMTR Verici Transmitter
XYL veya YF Karım Wife
XTAL Kristal Crystal
YL Genç Kadın Young Lady
73 Saygılar Best regards
88 Sevgi ve Öpücükler Love and kisses

Birleşik kod olarak gönderilen yöntemsel kısaltmalar

AR Göndermem bitti end of message
AS Bekle please stand by
BK Maniple sende invite receiving station to transmit
K Devam et invite any station to transmit
KN Belirli bir istasyon için ‘Devam et’ go only, invite a specific station to transmit
SK Görüşme bitti end of contact
Beğen  
Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Yazar

TAMSAT / İstanbul

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir