Menu

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ?

Bir bilim adamı, akademisyen ya da meraklı bir araştırmacı iseniz; çalışmalarınızı insanlara açıklayabilmeniz, bilim dünyası ile iletişime geçebilmeniz, araştırmanızın değerlendirilebilmesi, aynı konuda araştırma yapanların sizin çalışmanıza ulaşabilmesi gibi birçok sebeple bilimsel bir makale yazarak, çalışmalarınızı anlatmanız gerekmektedir. O halde “bilimsel makale” nedir sorusundan yola çıkarak, “bilimsel makale nasıl yazılır” sorusunun da cevabını arayalım.

Bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış raporlardır. Fakat bu kısa tanım; bilimsel makalenin belli bir biçimde yazılmış olması ve üç yüzyıl boyunca geliştirilmiş gelenekler, editör uygulamaları, bilimsel ahlak ve basım-yayım etkileşimiyle tanımlanan belli bir biçimde yayınlanması gereğine dikkat çekilerek nitelendirilmelidir [1].

Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın; meslektaşlara gözlemleri değerlendirme, deneyleri tekrarlama, entellektüel işlemleri değerlendirme imkanı verecek yeterli açıklamaya sahip olmalıdır [1]. Bu tanım karışık gibi gözükse de, en kısa şekli ile “bilimsel makale”yi tanımlamaktadır. Tekrarlanabilir olmayan ya da kontrol edilemeyen bir yazı yazmış iseniz, yaptığınız çalışmayı gerçekten yaptığınızı nasıl ispat edebilirsiniz?

Özgün olmayan bilimsel makaleler yok mudur? Bir bilimsel yazı mutlaka özgün ve orijinal olmak zorunda mıdır? Genellikle “tarama/değerlendirme makalesi”, “konferans raporu”, “toplantı özeti” gibi farklı türde ve bilimsel olarak değerlendirilen yazılar, özgün olmayabilir ancak bilimsel yazı grubuna girerler.  Bu tarz yazılarda, yazar kendisi orijinal bir çalışma yapmamış, çeşitli çalışmalardan bir derleme hazırlamış olabilir, ancak çalıştığı araştırmalar üzerinde kendi özgün yorumunu yapabilir, ayrıca mutlaka yazısında yararlandığı kaynakları en ince detayı ile yayınlamalıdır.

1.  NİÇİN BİLİMSEL FORMAT?

Bilimsel formatta yazı yazmak, yeni deneyim kazanan fen bilimleri yazarları için ilk önce zor gelebilir. Fen Bilimlerinde çalışmalar makale ile anlatılırken; çalışma belirli bir düzen ile açıklanmalıdır. Makalelerin yayınlanacağı dergilerin formatlarında bazı küçük farklılıklar olabilir, yazar makalesini göndereceği derginin istediği kurallara uygun olarak yazısını düzenleyebilir.

Ancak genel olarak bilimsel yazım kuralları belirlidir ve bunlara uygun olarak makale yazılmalıdır. Bu şekilde ortak bir yazım dilinin benimsemenin çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden biri; geniş kitlelere bilimsel çalışmayı kolayca yayabilmektir. Diğer bir sebep; aynı bilimsel çalışmayı arayan ve farklı arama türlerini seçen insanlara yardımcı olmaktır. İnsanların kimisi başlıklar, kimisi özet, kimisi anahtar kelimeler veya yazar adı ile veri tabanlarında arama yapar. Sizin makalenize atıfta bulunarak, kendi araştırmasını geliştiren diğer yazarlar sayesinde makalenizin başarısı artmış olur. Atıf alabilmeniz için;  aramalarda kolaylıkla bulunabilmeniz de gereklidir.

Genel olarak bilimsel bir makale aşağıda açıklanan bölümlerden oluşmalıdır:

I) Özet Bölümü: Bu bölümde ne yaptığınızı kısaca özetlemeniz gerekir.
II) Giriş Bölümü: Bu bölümde araştırmayı neden yaptığınızı ve araştırma sorularınızın neler olduğunu anlatacağınız bölümdür.
III) Kullanılacak Araç-Gereç ve Yöntemler Bölümü: Sorunuza cevap aramak için neleri kullanacaksınız, hangi yollardan problem çözümünü arayacaksınız? Problemi nasıl çözeceksiniz, bu bölümde anlatmanız gerekir.
IV) Veriler ve Sonuçlar Bölümü: Elde ettiğiniz veriler ve sonuçları bu bölümde yazılmalıdır.
V) Tartışma/Yorum Bölümü: Bu sonuçlar ne anlama gelmektedir? Yorumlarınız detaylı bir şekilde bu bölümde yazılmalıdır.
VI) Teşekkür Bölümü: Size yardımcı olan kişi ve kurumlara teşekkür etmek isterseniz Yorumlardan sonra makalenizde yer almalıdır. (Zorunlu değildir)
VII) Kaynaklar Bölümü: Çalışmanızda referans aldığınız her türlü bilgi, resim, formül vb. için kaynaklar bölümünde yazar soyadlarına göre alfabetik sırada yazmalısınız.
VIII) Ekstra Bilgiler Bölümü:  Zorunlu değildir, çalışmanızda bir kısmını kullandığınız tablo vb. bilgilerin tamamını ek olarak verebilirsiniz.

2.    BÖLÜM BAŞLIKLARI

Öncelikle makalenizin başlığını doğru seçebilmeniz gerekir. Mümkün olduğunca kısa ama çalışmanız ile ilgili bilgileri içeren bir başlık bulmalısınız. Çalışmanızın çeşitli aşamaları yazınız içinde var ise, onunla ilgili bir kelime mutlaka başlıkta da bulunmalıdır.

Ana bölüm başlıkları: Her ana bölüm başlığı, büyük harfli olmalı, ortalanmış olmalı, iki-punto boşluktan sonra paragraf başlamalı, başlık sonuna nokta konulmamalıdır. (Derginin yazım kurallarına göre, ana başlık biçimsel yazım kuralları değişebilir, burdaki kurallar [2] Nolu kaynağımızdaki dergi için geçerlidir).

Ara Başlıklar: Makaleniz birden fazla raporu içeriyor ise, ara başlıkları kullanmanız gerekir. Ara başlıklar Sadece ilk harfleri büyük halde, sola dayalı olmalıdır. Altı çizili, bold ve italik de olabilir. Ana bölüm başlığına “1” gibi bir rakam verdi iseniz, ara başlık “1.1” ile başlar; “1.2, 1.3…. şeklinde devam eder. “1.1.” nolu başlığın da altında bir başlık açmış iseniz ve makaleniz uzun bir makale ise “1.1.1.” şeklinde bu alt başlığa da numara verilmelidir.

Örneğin:
1. Light Intensity
1.1. Effects of Light Intensity on the Rate of Electron Transport

Başlık/ Yazar isimleri ve Kurumsal Bilgiler:

Fonksiyonu: Makaleniz çalışmanızı tanımlayan ve anlatan bir Başlık ile başlamak zorundadır. Başlık içerisinde geçen kelimeler, makaleniz içerisindeki bilgiler ile örtüşmeli, anahtar kelimeler içermelidir, bunlar yardımı ile veri tabanı üzerinden ile arama yapan insanlar çalışmanıza daha kolay ulaşabilmelidir.

Format: Makale başlığınız 1. Sayfanın ortasında olmalıdır. Tek bir sayfada başlık yazarak kağıt israf etmeyiniz. Bu başlık altı çizili ve italik olamaz.

Yazarların isimleri: Birden fazla yazar var ise birincil yazar ismi önce yazılmalıdır. Başlık altında iki satır boşluğu bırakılarak kurumsal bilgiler verilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda isimler virgül ile ayrılmalıdır. “ve” kelimesi son yazardan önce kullanılabilir.

Örnek:

Ali ÇALIŞKAN*, Murat ÜNLÜ** ve Dilan ALTIN***
*İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü; **Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi; ***İstanbul Fen Lisesi

Makale Başlığı tek başına bir bölüm değildir ama çok önemlidir. Makale başlığı sizin tüm çalışmanızı betimleyecek şekilde iyi seçilmelidir. Kısa ancak anlaşılabilir ve yeterli olmalıdır. Makale içerisinde geçmesi gereken anahtar kelimeler doğru bir şekilde seçilmelidir.

Örneğin: “Fare Davranışlarına Östrojen Hormonunun Etkisi” şeklinde seçilmiş bir başlıkta, “Fare davranışları” ile başlaması bir dez avantaj olup, esas vurgulanması gereken “östrojen hormonları”dır. Bu sebeple başlık “Östrojen Hormanlarının Fare Davranışlarına Etkisi” şeklinde olmalıdır.

3. ÖZET BÖLÜMÜ

Strateji: Özet kısmı makalenizin başlangıcındaki ilk kısım olmasına rağmen, makalenizin sonucunu da içermelidir. Özet kısmı içerisindeki her bir cümle, makalenizde geçen her bir paragrafın özeti olmalıdır. Deneyim kazandıkça daha iyi özetler yazabileceksiniz.

Çalışmanızı test edin. Özeti tamamladıktan sonra, makalenizin özünü anlatıp anlatmadığını kontrol edin. Özet de geçen her bilginin açıklamasının makale içerisinde geçtiğinden emin oldun. (Makalenizde yer almayan bir bilgi özet içerisinde de yer almamalıdır).

4. GİRİŞ BÖLÜMÜ

Fonksiyonu: Rapor edilen çalışmanın metni ile bağlantı kuran, konuya giriş kısmıdır. Bu kısımda araştırmanız ile ilgili benzer olarak “kimler ne yapmış” kısaca anlatılmalı, literatür taramanız özetlenmelidir. Giriş kısmı araştırma probleminizin ne olduğunun ortaya konduğu bölüm olmalıdır. Burada hipotezler, sorular ve ilginizi çeken problemler yer almalıdır.

Giriş kısmı, şu soruları cevaplayabilmelidir: “Ben hangi sorunun cevabını arayacağım?”, “Bu soru niçin önemli bir sorudur?”, “Bu konu ile ilgili önceki bilgilerimiz nelerdir?”, “Bu bilgilerin çalışmama katkısı nedir?”.

Stil:
Mümkün olduğunca birinci ağızdan yazınız.


Yapı:
Giriş kısmının yapısı bir ters üçgen gibi düşünülebilir, bilgiler en genelden özele doğru daralarak gitmelidir. Giriş kısmı sonunda amacınız açık bir şekilde belirlenmiş olmalıdır.

Bir taslak yazarken kolaylık olması için şunları yapabilirsiniz; amacınızı belirleyin, amacınızı gerçekleştirmek için hangi bilimsel soruları sorduğunuzu belirleyin, giriş kısmında ilgi alanınızı net bir şekilde açıklayın.

Bir önceki örnekte olduğu gibi; fare-davranışları ve hormonlar ile ilgili makalenizde, giriş kısmının ilk cümleleri fare davranışları ve hormonların etkisi üzerine olmalıdır.

İçeriği kurarken okuyucu için yazar konu ile ilgili ne bildiğini özetlemelidir. Bunun için konu ile yapılmış çalışmalar literatürü dengeli bir şekilde verilmelidir. Çok fazla detaya girilmeden kısa kısa yapılan çalışmalar özetlenmelidir.

 * Problem hakkında ne biliyoruz, hangi literatürleri araştırmalıyız?

İlk araştırma sorunuza odaklanın. Bilimsel dergilerde tarama yapabilirsiniz. Burada orijinal araştırmaları okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ansiklopedi, laboratuvar kılavuzu,vb… referansları da okuyabilirsiniz. Amacınız konu ile ilgili genel bir bilgi birikimi yapmaktır.

Daha sonra makalenizde literatür olarak seçebileceğiniz birincil referanslarınızı bulabilirsiniz. Giriş kısmında ne kadar çok literatürünüz var ise ve bunlar araştırmanız ile ne kadar ilgili ise o kadar başarılı bir başlangıç yapmış olursunuz. Birçok akademik kütüphanelerde literatürler “citiation index” içerisinde yer alır.

Mutlaka açık ve net bir şekilde çalışmanızın amacını belirtin. Hatta mutlaka “bu çalışmanın amacı….’dır”, “…..’nın mekanizmasını açıklamak amacı ile ….. yapılmıştır” şeklinde bir cümle yazmanız gerekir.

Üzerinde çalıştığınız problemin ve seçtiğiniz çözüm arama yolunun gerekçesini de net bir şekilde sunmanız gerekir. Neden bu deneysel tasarımı tercih ettiniz? Bu tercihin sizin için katkısı nedir? Bu sistemin bilimsel faydaları nelerdir?

Eğer yeni bir yöntem/teknik kullanıyor iseniz, konu ile ilgili daha önceden kullanılan yöntemler/teknikler de giriş kısmında verilmelidir. Bu tekniklerin artı ve eksileri de açıklanmalıdır.

 İyi bir araştırıcı, hedefledikleri ile birlikte sınırlılıklarını da ortaya koyar. Hedefine yaklaşabilmek için neler yaptığını ve yapamadığını sebepleri ile birlikte yazısında belirtir. Örneğin bir canlıyı inceliyorsunuz, ancak onu akvaryum içerisinde evinizde izliyor iseniz, o canlının davranışları, doğal ortamdaki davranışlarından farklı olabilir. Araştırmacı sınırlılıklarını da açıklamalı, şu şartlar ve kıstaslar altında bu araştırma yapılmıştır şeklinde net bir tablo ortaya koymalıdır.

5. KULLANILAN MATERYALLER ve METOT BÖLÜMÜ

Bu bölümde araştırmanızda kullandığınız materyalleri ve metotları açıklayacaksınız.
Fonksiyonu: Bu bölümde çalışmanızı aşağıda belirtilen genel yapı ve organizasyona uygun hale nasıl taşıyabileceğinizi açıklamanız gerekir.

* Üzerinde çalışılan (bitki, hayvan, insan.. vb) organizmalar hakkında bilgi verirken, sadece insan çalışmaları için “özne” kelimesini kullanınız.

* Özel bir alan çalışması için, alanı tanımlamanız gerekir. Bu alanın fiziksel, biyolojik özelliklerini vermeniz, harita üzerindeki yerini (lokasyon, enlem-boylam vb..) göstermeniz gerekir.

* Deneysel dizayn ve düzenek, malzeme özellikleri açıklanmalıdır (Örneğin: hangi deney üzerinde çalıştınız, kontrol değişkenleriniz nedir, ölçtüğünüz değişkenleriniz nelerdir, kaç örnek topladınız, incelediniz vb…)

Resim 1. İyi bir yazar aynı zamanda çok iyi bir okur olmalıdır.

6. VERİLER ve SONUÇLAR BÖLÜMÜ

Veri toplama Protokolü: Deneysel prosedürler nelerdir, hangi aşamalar ile verileri topladınız, detaylı olarak yazabilirsiniz.

Veri analizi. Niteliksel (qualitative) veya istatistiksel analizleri nasıl yaptınız? Kullandığınız programlar nelerdir? Bir mantık akışı ile yaptıklarınızı sıralayınız.

Her deney ve prosedürü sırasıyla açıklanmalıdır. Mümkün olduğunca sayısal bilgi ile ölçümler verilmeli ve tablolarla düzenli bir şekilde, numara verilerek gösterilmelidir.

Ne kadar uzunlukta? Ne büyüklükte? Ne şekilde vb. soruları cevaplanmalıdır. Okuyucu yazınızı okuduğunda ne yaptığınızı anlayabilmeli, aklındaki soruların cevabını yazınızda bulabilmelidir.

Veriler istatistik olarak analiz edilmeli, analiz sonuçlarına göre kullandığınız testin anlamlılık düzeyi tablo sonunda ek olarak verilmelidir.  Bir test kullanmadı iseniz, aldığınız ölçümlerinizde bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi aramalısınız. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenlere etkisi grafikle analiz edilmelidir.

Tabloların isimleri (metin içerisinde birden fazla ise numara verilerek) tabloların üzerlerine yazılır, Şekillerin ise isimleri numara verilerek şeklin altına yazılır. Bu birçok dergide dikkat edilen bir kuraldır.

Örnek:

 Tablo 1. İstanbul ili sınırlarındaki baz istasyonları (değerler gerçek değildir).

Yer (Semt/İlçe) Adet
Çengelköy / Üsküdar 5
Göztepe / Kadıköy 10
Küçükyalı / Maltepe 10

 

 Şekil 1. İstanbul Haritası

 Sonuçlar

 Sonuçlar bölümü; “objektif” bir şekilde sizin araştırmanızda bulduklarınızı sıraladığınız kısımdır. Mantıklı bir sırada ve metin içerisindeki tablo ve grafiklerle bağlantı kurarak sonuçlarınızı açıklamalısınız.

Sonuçlar kısmında, her bir paragrafta giriş kısmında sorduğunuz araştırma sorularınızı cevaplamalısınız. Bu sorular cevaplanırken istatistik analiz sonuçları, grafik analizleri gibi veri analizlerine yer verilmelidir. Bulduğunuz sonuçlara nasıl eriştiğinizi (şu tablodaki şu ölçümden, şu grafiğin eğim değerinden vb. şekilde) anlatmalısınız.

Stil: Sonuçlar kısmı açık ve objektif bir dille yazılmalıdır. Geçmiş zaman kipi kullanılarak sonuçlar kısmı yazılmalıdır. Sonuçlar kısmında veriler sunulmaz, onlardan elde edilenler yazılır. Kurduğunuz cümleler kısa ve öz olmalıdır. Gereksiz detaylara yer verilmemelidir.

 Sonuçlar kısmı sizin hipotezlerinizi ve araştırma sorularınızı cevaplamalıdır. Çıkardığınız her sonuç ile ilgili bilgi, yazınız içinde yer almalıdır. Sürpriz sonuçlarınız yorumlanırken, farklı uzmanlardan da görüş alınabilir. Ya gerçekten çok orjinal bir sonuç buldunuz, ya da büyük bir hatanız vardır.

Yapılmaması Gereken Hatalar !

* Metin içerisindeki her şekil ve tablonun sayısı sırası ile kullanılmalıdır. Sonuçlar kısmında “tablo x’te görüldüğü gibi…” yazdığımızda bakılacak tek bir tablo x olmalıdır.

* Tablo içerisinde veriler düzgün bir şekilde sıralanmış olmalı ve tekrar etmemelidir.

* (İstatistik analiz yapmış iseniz) İstatistik veriler (test adı, p-değeri) tablo sonunda parantez içerisinde açıklanmalıdır.

* Olumsuz sonuçları da muhakkak rapor etmelisiniz. Beklenmeyen sonuçlar çok önemlidir. Kurduğunuz hipotezlerdeki bir yanlışlık, ölçüm hatanız veya verileri yanlış yorumlamanız yüzünden beklenmeyen bir sonuçla karşılaşmış olabilirsiniz. Ya da gerçekten daha önce hiç karşılaşılmamış orjinal bir sonuç bulmuş olabilirsiniz.

* Bulduğunuz sonuçlar sizden sonra benzeri araştırmaları yürütecekler için çok önemlidir.

* Birçok önemli keşfin bulunması kötü veriler yüzünden gerçekleşememiştir. Verilerinizin analizi kadar, doğru yöntem ile doğru bir şekilde alınması da çok önemlidir.

7.   TARTIŞMA BÖLÜMÜ

Tartışma bölümünde zaten bilinen bilgiler ile sizin araştırmanız sonucunda çıkanlar karşılaştırılır. Benzeri bir sonuç bularak o bilginin doğruluğunu sınamış olabilirsiniz, farklı bir sonuç ile farklı bir bakış açısı getirmiş olabilir ya da araştırmaya yeni bir katkı geliştirmiş olabilirsiniz.

Tartışma bölümü, giriş bölümü ile ilişkilendirilmelidir. Sorulara atıfta bulunmalı, sorular hatırlatılmalıdır ancak bire-bir sorular tekrar edilmemelidir. Burada araştırmanızın hangi sebeplerle bu noktaya geldiğini açıklamalısınız. “…. Yı bulmak amacı ile …… ölçümleri aldık. ….. çıktığı için ayrıca …… da yapmamız gerekti” gibi.

Tartışma bölümünde şu sorulara cevap aranmalıdır:

* Sonuçlarınız tekrar test edilebilir hipotezlere sahip midir?
* Sonuçlarınızı nasıl yorumluyorsunuz?
* Bulduğunuz sonuçlar ile başkalarının sonuçları arasında bir ilişki var mıdır? Benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Farklılık var ise bunun sebepleri ne olabilir? Önerileriniz ne olur?
* Yaptığınız çalışma ile ilgili öz eleştiriniz nedir? Araştırma tasarımınızda kusurlarınız olabilir mi?
* Bundan sonraki araştırmanızda hangi adımları gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Bu araştırmanın devamında neler yapılmalıdır?

Stil: Tartışma bölümü sizin ağzınızdan yazılmış olmalıdır. Fakat sürekli birinci kişi ağzından yazmak okuyucuyu yorar. (Şöyle olduğunu düşünüyorum, böyle yaptığımda şu şekilde oldu….gibi)

Yaklaşım: Tartışma bölümünü deneylerinizi ve çalışmalarınızı sırası ile sonuçlarına göre düzenlemelisiniz. Cümlelerinizi sonuçlarınızı tekrar ederek boşa sarf etmeyiniz. Tartışma bölümünde sonuçlar yorumlanmalıdır.

Cümlelerinize örnekteki gibi köprüler kurarak başlayabilirsiniz:
“Dalga genliği ile frekansa bağlı grafiğin lineer çıkmasını şu şekilde yorumlayabiliriz……”

Yorumlarınızda mutlaka diğer kişilerin buldukları ile karşılaştırma yaparak onların yorumları ile de sizin yorumunuza destek vermelisiniz.

Başkalarının buldukları ile sizin bulduklarınızı karşılaştırmalı, benzer ve farklılıkları ortaya koymalısınız. Yeni bir sonuç çıkardığınızı yazmadan önce aynı sonucun başkalarınca bulunup bulunmadığından emin olunuz.

8.  TEŞEKKÜRLER BÖLÜMÜ

Araştırmanız ile ilgili yardım aldığınız, sonuçlarınızı yorumlamanızda size destek olan kişiler veya kurumlara yapılacak teşekkürler bu kısımda yer almalıdır.

Teşekkür kısmı yararlanılan kaynaklardan önce yazılmalıdır.

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR / REFERANSLAR BÖLÜMÜ

Kaynaklar alfabetik liste ile yazılmalıdır. Önce yazar ismi, sonra çalışmanın yapıldığı yıl, sonra çalışmanın adı, yayınlandığı dergi adı, sayfa-sayı bilgileri, dergi yayın evi bilgileri verilmelidir. Makalenizi yayınlayacağınız bazı dergilerin kendilerine göre kuralları olabilir, bu kurallara uygun şekilde kaynaklar kısmı düzenlenmelidir.

Örnek:

MacArthur, R.H. and E.O. Wilson; 1967; “The Theory of Island Biogeography.”; Princeton University Press, Princeton, N.J.

Kullanmadığınız hiçbir kaynak bu bölümde yer almamalıdır ya da burada yazılan tüm kaynaklara makalenizde yer vermiş olmalısınız.

Bibliyografi yazıları bilimsel kaynak olamaz.

 10.  EKLER BÖLÜMÜ

Makalenizde kullandığınız bir formül ile ilgili detaylı bilgi, bir bölümünü kullandığınız bir tablonun tamamı, makalenizde bir bölümünü verdiğiniz soruların tamamı gibi belgelerin toplandığı kısımdır. Birden fazla ekiniz var ise Ek I, Ek II şeklinde roma rakamları ile numaralandırılmalıdır.

Örnek:

EK I: Peryodik Cetvel
EK II: Triginometrik Cetvel  gibi.

Yayımlanma sürecinde, bir bilimsel makale bir dergiye gönderilir ve olumlu ya da olumsuz verilen cevap beklenir. Dergiler genelde editör ve yayın kurulunca isimleri belirlenen hakemlerin yardımı ile, her bir makaleyi ayrı ayrı değerlendirme sürecine alırlar. Bazen yazarlar, birkaç dergiye birden yazısını göndererek, bir an önce bir dergide yayınının çıkmasını ister. Ancak bu davranış etik değildir, bir şekilde dergiler birbiri ile haberleşirler ve hiçbir dergide yazınız yayınlanmayabilir, yazınız reddedilir. Aynı anda farklı dergilerde basılmış yayınlar, akademik puanı düşüren hatalardandır. Eğer gerçekten zaman kısıtınız var ise, yazınızı göndermeden önce dergi editöründen ortalama ne kadar zaman sonra yazınızın yayınlanabilme olasılığı olduğunu öğrenerek, sizin için uygun olan dergiye yazınızı gönderiniz.

Her derginin de kendine göre bir kalitesi ve başarısı vardır. İyi bir çalışma, iyi bir dergide yayımlanmaz ise, o çalışma hak ettiği değeri ve ilgiyi göremez. Sizin çalışmanız ile alakası olmayan bir alanda yayın yapmanız, size puan getirmeyeceği gibi, çalışmanızın hedeflediğiniz kişilere ulaşmasını da engellemiş olur. O sebeple, yaptığınız çalışma hangi alanı kapsıyor ise, o alanda Science Citiation Index’te taranan dergiler başta olmak üzere, bilimsel dergileri tercih ediniz.

——

Bu yazımızın, bilimsel makale hazırlama konusunda özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için yardımcı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Fatma Nur AKI
TAMSAT

 KAYNAKLAR
[1] Robert A. DAY, “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır”, TUBİTAK, 2001.
[2] http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html

Not: Bu doküman http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html Linkindeki kaynaktan Türkçe’ye çevrilip yeniden düzenlenmiş ve ilaveler yapılmıştır.

Beğen  
Yazar

Yazar; İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olup, TAMSAT'ta fizik/fizik eğitimi danışmanı ve genç takım koordinatörü olarak görev almakta, güneş radyasyonunun uzay araçları üzerindeki etkisi üzerinde araştırma yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapılan Yorumlar ( 0 )