TAMSAT GENÇ UZAY

Kategoriler

TAMSAT İrtibat Bilgileri

TAMSAT Amatör Uydu Teknolojileri Derneği

P.K:88 Gölbaşı 06830 ANKARA
E-posta: bilgi [at] tamsat.org.tr

"ITUpSAT1" kategorisindeki yazılar:

ITUpSAT-1 Faydalı Yük Katmanı

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
ITUpSAT-1

Faydalı Yük Devresi, uydunun görevini yerine getirmesini sağlayacak asıl ekipmanları içerir. ITUpSAT-1 uydusunun payload devresi fotoğraf çekmek için bir adet VGA kamera, uydunun hızını ve ivmesini ölçmek için algılayıcılar ve mors alfabesiyle işaret sinyali gönderen bir elektronik devreden oluşmaktadır.

Görev yükü devresi mühendislik modeline entegre edilmiş ve onunla beraber sistem düzeyinde çevresel testlere tabi tutulmuş ve bu testleri başarıyla geçmiştir.

Donanım olarak son haline getirilen görev yükü devresi üzerinde sistem entegrasyonu ve yazılımları ile ilgili testleri tamamlanmıştır. Daha sonra, görev yükü devresinin Uçuş modeli üretimi tamamlanmıştır.

ITUpSAT-1’in Hayati Devresi

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
ITUpSAT-1

Hayati devresinin tasarımı özgün olarak proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu devre ITUpSAT-1 için hayati bir önem taşıdığından bu isim verilmiştir. Hayati devresinin görevi uydu roketten bırakıldıktan sonra antenleri açmak ve yer istasyonu ile beacon yardımı ile haberleşmektir.

Hayati devresinin ilk ve en önemli görevi antenleri açmaktır. Uydu fırlatılırken antenler sarılı durumda olduğundan açılmaları gerekir.

Hayati uydumuzun fırlatma sonrası roketten yörüngeye bırakılmasını takiben CubeSat standardı uyarınca antenleri açmak için bir süre (15 dakika) bekler. Bu süre sonunda direnç üzerinden akım geçirilerek bu direncin ısınması dolayısı ile misinanın erimesi sağlanır ve sonuçta antenler açılır.

Bu çok hassas bir işlemdir.

ITUpSAT-1 ve Testler

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
ITUpSAT-1

Bir uydu dayanım, çalışma ve performansını ölçmek üzere belirli bir test sürecinden geçirilir. Test şartları ve içerikleri uydunun türü ve görevine bağlı olarak çevresel şartlarca belirlenir. Bunların başlıcaları titreşim ve ısıl vakum testleridir. Titreşim testleri fırlatma sırasında uydunun maruz kalacağı statik ve dinamik yüklerin temsili uygulamasıdır.

Yük düzeyleri fırlatıcı firma tarafından sağlanır. Isıl vakum testleri ise uydunun yörüngede yaşamı boyunca karşı kalacağı sıcaklık ve basınç ortamının uyduya ve çalışmasına etkilerini incelemek üzere yapılır. Bu çevresel testlere radyasyon ve elektromanyetik etkileşim testleri de eklenebilir.

ITUpSAT-1 Yer İstasyonu

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
ITUpSAT-1

Proje kapsamında gerek yörüngede iken ITUpSAT-1 uydusu ile gerekse diğer amatör uydularla haberleşebilmek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi çatı katında bir ‘Küçük Uydu Haberleşme Laboratuvarı’ kurulmuştur.

Bu laboratuvarda kurulan yer istasyonumuz için Telekomünikasyon Kurumu tarafından tahsis edilmiş olan evrensel amatör çağrı kodu TA1KS (Tango-Alfa-Bir-Kilo-Sierra)’dir.

ITUpSAT-1 hem işaretçi sinyali hem de ana veri iletim sisteminde amatör frekansları kullanmakta olup, bu frekans Uluslararası Amatör Telsiz Birliği’ne yapılan başvuru sonrasında 437.325 MHz olarak belirlenmiştir.

ITUpSAT-1’in Görevleri Nedir?

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
ITUpSAT-1

Proje hem eğitim hem de uygulama amacı gütmektedir. Eğitim kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencileri için uygulama yapma olanağı hedeflenmiştir. Proje amaçları olarak ise:

1. Pasif bir kararlılık sisteminin (mıknatıs) performansının sınanması,
2. Daha sonra geliştirilecek benzer uydulara esas oluşturacak esnek bir uydu yapısı geliştirilmesi,

Küp Uydu Standardı Nedir?

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
İTÜpSAT1

CubeSat (Küp Uydu) Projesi 1999 yılında Stanford Üniversitesi Uzay Sistemleri Geliştirme Laboratuarı’ndan Prof. Bob Twigs ile San Luis Obispo’daki Kalifornia Politeknik Devlet Üniversitesi’nden (Cal Poly) Prof. Jordi Puig-Suari arasında bir ortak çalışma olarak başlamıştır. Projenin amacı piko uyduların maliyet ve geliştirme sürelerini azaltmak, uzaya erişimi arttırmak, daha sık ve sürekli fırlatma olanağı sağlamak üzere bir tasarım standardı ortaya koymaktır. Günümüzde, Küp Uydu Projesi bilimsel, özel ve resmi faydalı yük taşıyacak piko uydular geliştiren 100’den fazla üniversite, yüksek okul, lise ve özel firma arasında uluslararası bir işbirliği çalışmasıdır.

ITUpSAT-1 Sonrası Gelişmeler

 Ruha USLU, TA2IRU
 21 Mart 2010
ITUpSAT-1

ITUpSAT-1 projesi, Ankara TÜBİTAK’ta 10 Mart 2005 tarihinde yapılan Onbirinci Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı raporunda  belirtilen Uzay Yol Haritası Uzay Teknolojileri kapsamındaki ‘Düşük Maliyetli Uydu Türleri Tasarım ve Geliştirme (mikro-nano) uydu çalışmalarının da ilk adımını oluşturmuştur. Kurulan laboratuarlar ve test alt yapısı ile de aynı başlık altında belirtilen ‘Ulusal Uzay Altyapısının Kurulması’na da hizmet etmiştir. 

ITUpSAT-1 özellikle ülkemizde büyük yankı uyandırmış, toplumumuzun uzay farkındalığına katkı sağlamıştır.

ITUpSAT-1 Nereden Ve Nasıl Fırlatıldı?

 Ruha USLU, TA2IRU
 10 Şubat 2010
ITUpSAT-1

Uydu fırlatma tarihinin Ağustos 2009 sonu olarak bildirilmesi üzerine uydumuz hazırlanarak 31 Temmuz 2009 tarihinde Hindistan’a ulaştırılmıştır. Eş zamanlı olarak (14) kişilik İTÜpSAT-1 ekibi ISRO SHAR fırlatma merkezinde uyduyu kontrol etmek, pilini doldurmak ve fırlatmaya hazır hale getirmek üzere Hindistan’a seyahat etmiştir. Fırlatma ana yükü Oceansat-2’nin hazır olmaması ve PSLV C14 üst kademesinin gecikmesi sonucu fırlatma ertelenmiştir.

İTÜpSAT-1 ekibi ise uyduyu hazır halde bırakarak geri dönmüştür.Fırlatma tarihinin 23 Eylül 2009 olarak açıklanması sonucu İTÜ ekibi tekrar Hindistan’a yolculuk yapmış, uydunun pilini tekrar doldurmuş, son kontroller sonrası İTÜpSAT-1’i roket üst kademesindeki yerine yerleştirmiştir.

ITUpSAT-1 Nereden Kontrol Edilmektedir?

 Ruha USLU, TA2IRU
 10 Şubat 2010
ITUpSAT-1

Türkiye’nin ilk öğrenci uydusu ITUpSAT-1, hali hazırda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’de bulunan bir yer istasyonundan kontrol edilmektedir. Burada konu ile ilgili görevendirilen personel her geçişte otomatik veya manuel olarak uydunun sinyallerini takip etmekte, istatistiki verileri kaydetmektedir. Radyo amatörlerinin gönderdiği takip kayıtları da yine bu istasyonda incelenmekte ve bir takım karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirin Uydumuz Şimdi Nerede?

 Ruha USLU, TA2IRU
 8 Şubat 2010
ITUpSAT-1

İlk öğrenci uydumuz olan ITUpSAT-1,  23 Eylül 2009’dan itibaren mevcut yörüngesinde başarıyla yol almaktadır. Amatör uydu çalışmaları yapan arkadaşlarımız bu uyduyu takip edebilmeleri için geçiş zamanını ve yerini tam olarak bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle kullanılabilecek yazılımlar yanında aşağıaki eklentinin de buraya eklenmesinde fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Uydumuzu dilediğiniz an bu pencereden canlı olarak izleyebilirsiniz. Pencere kendi içinde otomatik güncellenmekle birlikte çok küçük bir zaman farklı oluşabilir ki bu da dikkate alınmayabilir.

Uydumuz yaklaşık olarak (720) Km. yükseklikte ve saatte tam (27.000) Km. hızla hareket etmektedir.