Menu
Avatar

Mehmet Nuri ŞENOCAK, TA/N4MNS adlı yazarın toplam 44 adet yazısı bulunmaktadır..

RST Kodu

Sabitlenmiş Yazı

Amatör radyo haberleşmesinde sinyal durumunu belirtmek için kullanılan terimdir. İngilizce Readability (Anlaşılabilirlik), Signal (Sinyal) ve Ses kalitesi (Tone) kelimelerinin ilk harflerinden türetilmiştir....

Q Kodları

Sabitlenmiş Yazı

“Q” kodları 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından İngiliz bandıralı gemiler ile posta  idaresi tarafından yetkili kılınmış sahil istasyonları arasındaki haberleşmeler için kullanılmak üzere yaratılmış...