Menu

Mehmet Nuri ŞENOCAK, TA/N4MNS adlı yazarın toplam 44 adet yazısı bulunmaktadır..

Fonetik Alfabe

Sabitlenmiş Yazı

Fonetik abece, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan ABC’dir. Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş sözcükler kullanılır. Birçok uluslar arası büyük firmalar kendilerine...