Menu

Fonetik Alfabe

Fonetik abece, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan ABC’dir. Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş sözcükler kullanılır. Birçok uluslar arası büyük firmalar kendilerine bir ad seçerken foneotik ABC’yi dikkate alır. Böylece latince sözcük kökenli ülkelerde telaffuz sorunu oluşmaz. Radyo amatörleri de gerek kendi çağrı işaretlerinin telaffuzunda ve gerekse bir kelimeyi hecelerken bu alfabeleri kullanır. Böylelikle telaffuzdan kaynaklı anlaşılmazlıkların da önüne geçilmiş olur.

Resim-1. Milli Fonetik Alfabe.

Resim-1. Milli Fonetik Alfabe.

Resim-2. UluslararasıFonetik Alfabe.

Resim-2. UluslararasıFonetik Alfabe.

Beğen  
Yazar

TAMSAT / İstanbul