Menu

TAMSAT Proje Yönetimi

– Proje yöneticisi; TAMSAT Yönetim Kuruluna karşı, yürütülen tüm faaliyetlerden zamanında ve doğru bilgilendirmekten sorumludur.

– Konumu itibariyle projenin tümü hakkında bilgi sahibidir, projenin işlerliğini ve koordinasyonunu yürütür.

– Gerektiğinde grup ve takımlar arasında koordinasyon işlevini, görev dağılımını düzenler.

– Finansal, alım satım vb. konularda; Bütçe ve Finans Takım lideri ile birlikte TAMSAT Yönetimi Kurulunu bilgilendirir.

Beğen  
Yazar

Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT)