Menu

TAMSAT Dijital Yük Modül Grubu

– Yürütülen çalışmalarda Proje Yöneticisine karşı sorumludur.

– Proje aşamaları, ileri öngörü planlamalar ve entegrasyonda senkronizasyon sağlanması amacıyla Entegrasyon Grup liderini bilgilendirir.

– Faydalı Yük (PayLoad)’ın genel planlamasından ve kendisine bağlı alt modül tasarımcılarının personel, zaman ve bütçe çalışmalarını yürütür.

– TNC modülünü planlar ve üretiminde/satın alma tavsiye işlemlerini yürütür,

– Uydunun yörüngeye çıkıncaya kadar sistemlerin genel denetim, kontrol ve işlerliğinin kontrolünden sorumludur.

– DTMF komut setinin hazırlanması, hangi zamanda hangi telemetri verilerinin kullanılacağını tasarlar.

– Hangi DTMF kodlarının kullanılacağını belirler

– Hazır mesajların hazırlanması sağlar.

– İkincil sistem işlerliğini yürütür.

Beğen  
Yazar

Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT)