Menu

TAMSAT Basın ve Halkla İlişkiler Takımı

– Yazılı ve görsel medya üzerinde amatör uydu teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip eder, gerektiğinde derlemeler yaparak TAMSAT web sayfasında yayınlanmasını sağlar.

– TAMSAT’ın ve çalışmalarının basın aracılığı ile etkin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için alt yapı çalışmalarını organize eder.

– Halkla ilişkiler kapsamında TAMSAT Network Takımı’na web sayfasının düzenlenmesi ve içeriği ile ilgili tesviyelerde bulunur.

– Amatör uydu çalışmaları hakkında Türk Gençlerini bilgilendirme adına okullarda düzenlenecek olan etkinlikleri planlar ve koordine eder.

– TAMSAT’a gönderilen ve konusu ile ilgili her türlü materyal, e-posta, mesaj, mektup konusunda takım bilgilendirilir.

– TAMSAT’ın vizyon ve misyonunun tanıtımını üstlenir ve bu konuda yön verir.

– TAMSAT ile ilgili her türlü röportaj, belgesel, animasyon ve tanıtım talep çalışmalarında koordinasyon ve kabul/red ve planlamadan sorumludur.

– TAMSAT Bülteninin hazırlanmasına katkı sağlar, bültenin genel içeriğini denetler.

– Zaman içerisinde yapılacak tercümelerle dolgun Türkçe kaynak desteği sağlar, Türkçe hazırlanan makaleleri başka benzer organizasyonlarda yayınlanmak üzere gönderir.

Beğen  
Yazar

Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT)

Etiketler