Menu

TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı

TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı, radyo amatörlerinin gönüllü katılımıyla ile amatör uydu çalışmaları ve amatör uydu yer istasyonları ile ilgili AR-GE faaliyetlerini desteklemek, amatör uydularla ilgili genel bilgi toplama, amatör bandda bu uydulardan yayınlanan açık (şifresiz) sinyal ve veri izleme, kayıt, teknoloji geliştirme, bilgi birikimi sağlamak, radyo amatörlerinin konuya daha fazla ilgi ve katılımını sağlama amacıyla geliştirilmiştir.

Uygulama bilgilerin otomatik veri toplama yazılımı ve donanımla tek bir merkezde (TAMSAT) toplanarak arşivlenmek, istatistiki analizleri yapılmak, web sitesi üzerinden diğer kullanıcılar ile paylaşım amacıyla geliştirme aşamasında olan bir alt proje çalışmadır.

Elde edilecek bu veriler; ileride geliştirilecek amatör uyduların ön hazırlık ve AR-GE çalışmasına katkı sağlamak, bilgi desteği sunmak, tecrübelerden kazanımlar çıkarmak, amatör uydularla ilgili çeşitli yörünge, dönüş hızları, sinyal güçleri vb. hesaplamalar yapmak için kullanılacaktır.

TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı; yazılı talep halinde ve/veya TAMSAT ile yapılacak protokollerle; amatör bandlar arasında sınırlandırılmış olmak şartı ile ülke içinde yapılacak “CanSat” veya “Yüksek İrtifa Balon” çalışmalarını takip ve kayıt amaçlı olarak da kullanılabilecek ve bu çalışmaları yapacak olan bilim ve eğitim kurumları ile amatör telsiz derneklerine imkanlar ölçüsünde destek sağlayabilecektir.

TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı

Resim. TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı örneği.

TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı’na katılacak istasyonlar iki türlüdür. Bunlar;

1. TAMSAT Amatör Uydu Yer Kontrol ve İzleme İstasyonu (TAUYKİ)

Projede şu an için sadece TAMSAT Derneği Genel Merkezi bu çalışmayı sürdürmekle yetkilidir. Gerekli şartlar oluştuğunda uyduya komut gönderme, yazılımsal konfigürasyon değişikliği vb. görevler yerine getirilebilir. Bu istasyonlara TAMSAT tarafından çalışma/yazışmalarda karışıklığı önlemek bir istasyon numarası verilmiştir. (Örnek: T2-06-1B) Bu kodlamada;

T : İstasyonun Türkiye’de bulunduğunu,
2 : İstasyonun 2’nci bölgede olduğunu,
06: İstasyonun bulunduğu ilin plaka kodunu,
1 : İstasyonun bulunduğu ilde kaçıncı istasyon olduğunu,
A : Özel ek. Yer kontrol görevinin bulunduğunu belirtir ve sadece bu tür istasyonlara verilir.

2. TAMSAT Amatör Uydu Yer izleme İstasyonu (TAUYİ)

Sadece amatör uyduların açık (şifresiz) verilerini izleme görevi yüklenen amatör telsiz istasyonlarıdır. İstasyonlardan herhangi bir şekilde uyduya komut gönderme, yönetim vb. uygulamalar yoktur. Bu istasyonlara TAMSAT tarafından çalışma/yazışmalarda karışıklığı önlemek adına birer istasyon numarası verilmektedir. (Örnek: T2-06-1B) Bu kodlamada;

T : İstasyonun Türkiye’de bulunduğunu,
2 : İstasyonun 2’nci bölgede olduğunu,
06: İstasyonun bulunduğu ilin plaka kodunu,
1 : İstasyonun bulunduğu ilde kaçıncı istasyon olduğunu,
B : TAUYİ türünde bir istasyon olduğunu,
E : Özel ek. Bu istasyonun bir eğitim kurumunda kurulduğunu belirtir.

Eğer (bir TAUYİ) bu türde yabancı bir istasyon ise (Örnek: YUS-DC-1B):

Y : İstasyonun yabancı bir ülkede olduğunu,
US : İstasyonun bulunduğu ülkenin uluslararası ülke kodunu,
DC : İstasyonun bulunduğu şehir kısaltmasını,
1 : İstasyonun bulunduğu şehirde kaçıncı istasyon olduğunu,
B : TAUYİ türünde bir istasyon olduğunu,
E : Özel ek. Bu istasyonun bir eğitim kurumunda kurulduğunu belirtir.

İlk Katılım Şartları

1. Uygulamada gönüllülük ve bireysel katılım esas alınmıştır.

2. Katılımcıların TAMSAT Dernek üyesi olma zorunluluğu veya amatör telsiz lisans türü sınırlaması (A-B-C) yoktur. Katılımda bireysellik esas alınmakla birlikte; yerli ve yabancı radyo amatörleri arzu ederlerse bu izleme ağına gerekli formumuzu doldurarak bireysel olarak başvurabilirler. Ancak; TAMSAT Derneği dışında başka bir dernek adına bu faaliyete kurumsal anlamda katılamazlar. (Bilimsel ve eğitim kurumlarında kurulmuş istasyonlar istisnadır.)

Başvuru İçin Gerekli Minimum Donanım Özellikleri

1. (7/24) kesintisiz, en az 512 Kbit sınırsız ve üzeri DSL hattına ve kişisel bilgisayara sahip olmak, (Minimum bilgisayar konfigurasyonu: 800 MHz. üzeri işlemci (CPU) gücü, 512 MB. RAM, Sound Blaster uyumlu ses kartı),

2. Amatör bandlarda çalışabilen bir radyo alıcısına sahip olmak (sadece alıcı olarak çalışan cihazlar dahil en az 1 Khz. bazında adımlama (step) yapabilen tercihen “all mode” veya minimum dual band FM cihaz) sistemin çalıştırılması için yeterli görülmektedir.

Sistem katılım ve kullanımı için bir ücret ödemek gerekiyor mu?

TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı’na dahil olmak, herhangi bir ücrete tabi değildir ve katılımcılara da ücret ödenmez, gönüllülük esastır.

Nasıl Katılabilirsiniz?

1. Sayfa sonundaki iletişim bağlantısından operatör ve istasyon bilgileri gönderildikten sonra, bilgiler TAMSAT Network Takımı tarafından incelenir. TAMSAT Proje Yöneticisi’nin de “olur” alınarak uygun bulunan başvuru sahiplerine sistem için bir istasyon kodu tahsis edilerek formda belirtmiş olduğu iletişim e-posta adresine gönderilir. Başvurular inceleme ve iş yoğunluk durumu da göz önüne alınarak en geç (5) gün içinde sonuçlandırılır olumlu ya da olumsuz her halukarda gönüllü katılımcı radyo amatörü e-posta ile bilgilendirilir. 

2. Başvuruların incelenmesinde başvuru sahibinin tüm şartları uygun olsa da, aynı ilde birden fazla TAUYİ bulunması halinde bunun hangisine işlevsel görev verileceği veya ağa kabulünün tasarrufu TAMSAT’a aittir. Bu durumda başvuru sahibi yine yukarıda belirtildiği şekilde bilgilendirilir.

Başvurunun Kabulünden Sonra Uyulması Gereken Kural ve Kaideler

1. TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı’na katılan istasyonlar kullandıkları donanım ile bu çalışma altında sadece amatör bandda yayın yapan açık (şifresiz) uydu bilgilerini takip edebilirler. Tüm çalışmalarda Telsiz Kanunu ve Yönetmelikler ile amatör kurallar harfiyen geçerlidir.

2. Sisteme kayıtlı operatörler TAMSAT Network Takımı tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için verilecek görev dağılımlarını yerine getirirler.

3. Tatil, rahatsızlık, teknik problem veyahut bu görevden ayrıma vb. gibi durumlarda istasyonun geçici olarak durdurulduğu veya durdurulacağı TAMSAT Network Takımı’na en kısa sürede bildirilir.

4. İstasyonlardaki sistemler normal şartlarda (7/24) açık bulunacağından istasyondan sorumlu operatörler istasyonda meydana gelebilecek her türlü fiziki hasar / yangın, aşırı güç yüklenmesi, kısa devre, aşırı ısınma vb) ve idari tedbiri (enterferans, anten yerleşimi vb.) almaktan birinci derecede sorumludurlar.

5. İstasyonda aşırı güç koruma, yangın söndürme cihazı ve kesintisiz güç kaynağı, paratöner veya jeneratör beslemesi gibi tedbirlerin alınması konusu tercih sıralamasında öncelikler arasındadır.

6. Sorumlu operatörler, kendilerine verilecek görevlerden elde edecekleri bilgi ve uygulamalar (özel geliştirilen yazılım, donanım, komutlar, AR-GE çalışmaları vb.) hakkında TAMSAT Derneği’nin bilgisi olmadan üçüncü kişilerle bu bilgileri paylaşamazlar, basılı, sözlü ve görsel ortamda yayınlayamazlar.

7. Özel bir uydu çalışması (ilk sinyal izleme, arıza tespit, dönü hızı hesaplama, yayın kalite kontrolü ve doğruluğu vb.) yapılacağı zaman yeterli hazırlık zamanı için önceden sorumlu operatörler kayıtlı olan e-posta adresleri kullanılarak bilgilendirilirler. TAMSAT Network Takımı bu tür özel görevlerde gerek duyulduğu takdirde operatörlerin bizzat cihaz başında bulunmaları talep edebilir.

8. Aksi bir bildirimde bulunulmadığı sürece tüm istasyonlar rutin olarak aynı uyduyu izleyeceklerdir. Gerek duyulduğunda her bir istasyona özellik ve donanımlarına uygun bir başka uyduyu izleme görevi verilebilecektir. Bu konuda operatörlerin ihtiyaç duyabilecekleri ve Proje Yöneticisi’nce hazırlanan tüm güncel bilgiler TAMSAT Network Takımı’nca sorumlu operatörlere e-posta bildirimi ile gönderilecektir.

9. İstasyon başında sorumlu operatör bulunmadığı veya bulunamayacağı zamanlarda istasyon bilgisayarına uzaktan müdehale gerektiğinde erişim sağlanabilmesi için “Remote Kontrol” yazılımlarının kurulması gerekebilir. Bu durumda TAMSAT Network Takımı her erişim için ayrı bir kütük (*.log) kaydı tutar ve işlem bitimi erişim ve kullanım süresi ve yapılan işlemle ilgili istasyondan sorumlu operatör bilgilendirilir.

10. TAMSAT tarafından verilen istasyon kodları hiç bir şartta çağrı işareti olarak kullanılamaz. Operatörler linsans belgelerinde yazılı band ve frekanslar dışında bir uygulama yapamazlar.

11. Bu ağa dahil istasyonların sorumlu operatörleri konu ile ilgili her türlü geliştirme faaliyeti hakkında fikir ve düşüncelerini TAMSAT Network Takımı‘na bildirebilirler.

Diğer Hususlar

1. TAMSAT gerek istasyonlarla ve gerekse sorumlu operatörlerle ilgili her bilgiyi paylaşmak zorunda değildir. Paylaşılan bilgiler istasyon ve operatörle ilgili genel bilgilerle birlikte diğer bilgiler saklı tutulur ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Keza amatör uydulardan bu istasyonlar aracılığı ile elde edilen tüm sinyal veya telemetre bilgilerine web sayfalarında yer vermeme hakkı saklıdır.

2. TAMSAT, Amatör Uydu İzleme Ağı’ndan elde ettiği tüm bilgiler ile istasyon ve operatör hakkındaki tuttuğu kayıtları mahkeme kararı ile talep edilmesi halinde Ulaştırma Bakanlığı, ilgili yargı organları veya güvenlik güçleri ile bilgiyi paylaşabilir.

3. Sorumlu operatör dilediği zaman bu çalışmadan ayrılabilir. Bunun için bir geçerli neden aranmamakla birlikte (dilerse hizmet kalitesi adına bir açıklama da ekleyerek) e-posta ile durumu TAMSAT Network Takımı’na e-posta ile bildirir. Çalışmadan tamamen ayrılması durumunda kendisine ve istasyonuna ait tüm bilgiler (3) ay muhafaza edilir ve akabinde silinir.

4. TAMSAT yukarıda belirtilen şartların bir veya bir kaçının yerine getirilmemesi, istasyondan beklenen verimin alınmaması durumunda tek taraflı olarak TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı’na katılımı durdurabilir.

5. TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı’na başvuran radyo amatörleri bu şartları okuyup anladıklarını ve buna göre hareket edeceklerini, aksi davranışlarda doğabilecek tüm hukuki ve yasal yaptırımları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

Beğen  1
Yazar

Amatör Uydu Teknolojileri Derneği (TAMSAT)