Menu

Kozmoloji (Evren Bilim)

Sabitlenmiş Yazı

İlkçağlardan günümüze kadar insanlık tarihi boyunca;  evren, evrenin başlangıcı, sonu, ne büyüklükte olduğu gibi birçok sorunun cevabı aranmaya çalışılmıştır.  Dolayısı ile “kozmoloji”...