"TRT Radyoları" kategorisindeki yazılar:

TRT İstanbul Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

İstanbul Radyosu ilk yayınına, 6 Mayıs 1927’de, Sirkeci’deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı. Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından, Postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın yapılmaya başlandı. Amaç, halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerine anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamaktı. İş Bankası ve Anadolu Ajansı’nın 150 bin liralık sermayenin %70’ine sahip olması kaydıyla; Gümüşhane Milletvekili Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri Bey tarafından 8 Eylül 1927 tarihinde “Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi” kuruldu.

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

08 Kasım 1974 – “Türkiye’nin Sesi” radyosunun İngilizce yayınlarının süresi günde yarım saatten üç saate çıkarıldı.

07 Temmuz 1978 – 250 KW. gücünde üçüncü Türkiye’nin Sesi Radyosu kısa dalga Çakırlar verici istasyonu yayına başladı.

27 Ağustos 1974 – “Türkiye’nin Sesi” radyosu Kıbrıs’a yönelik yayınlara başladı.

TRT Diyarbakır-GAP Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

1964 yılında yayın hayatına İl Radyosu olarak başlayan Diyarbakır Radyosu, 1 Ocak 1997 yılından itibaren TRT – GAP Diyarbakır Radyosu adıyla geniş bir yayın alanına kavuşmuştur. 2009 yılıyla birlikte her gün, 09 – 11 saatleri arasında “Günle Gelen”, 17 – 18 saatleri arasında da “Gün Biterken” adlı bölgesel programlarda, yayın alanına giren illerle ilgili sosyal, kültürel gelişmeler, güncel olaylar dinleyiciye aktarılmaktadır. 

TRT Gaziantep Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

19 Aralık 1981 – Gaziantep radyosu yayınları sona erdi. 🙁

TRT Kars Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

19 Aralık 1981 – Kars radyosu yayınları sona erdi. 🙁

TRT Çukurova Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

03 Mart 1968 – 300 KW orta dalga Çukurova Radyosu deneme yayınına başlamıştır. TRT Çukurova Radyosu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 3 Mart 1968 tarihinde yayın hayatına Mersin’de başlamış ve Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep bölgelerine kadar yayın ağı uzanan radyosudur.  TSİ ile 06.00 – 18.00 arasında bölgesel yayın yaparken, 18.00 – 06.00 saatleri arasında TRT Radyo 1 ile ortak yayın yapmaktadır.

TRT Ankara Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

Ankara Radyosu, 1927 yılının Kasım ayında (bazı kayıtlarda 18 Ekim olarak geçmektedir) Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi tarafından devreye sokulmuş ve ilk defa 1554 metre üzerinden 5 kW gücündeki vericiyle yayın hayatına başlamıştır. Daha sonra uzun dalga üzerinden 120 kW gücüyle yayın yapmaya başlayan Radyo, birçok defa yayın binasını değiştirmiş, 28 Ekim 1938’de yeni ve son binasına taşınmıştır. Aynı tarihte, 20 kW gücündeki kısa dalga istasyonunu da devreye almış, 1950 yılında ise çıkış gücünü 100 kW’a yükseltmiştir. 

TRT Erzurum Radyosu

 Ruha USLU, TA2IRU
 24 Nisan 2010

07 Mayıs 1967 – 100 KW uzun dalga Erzurum radyo verici istasyonu yayına başladı.
17 Kasım 1974 – İkinci 100 KW. uzun dalga Erzurum radyo vericisi yayına başladı.
01 Ocak 1990 – Erzurum Radyosu 20 saat bölgesel yayına geçti.

Sayfa 1 ile 212