"Entomoloji" kategorisindeki yazılar:

Böcek Morfolojisi

 Berkay BERKCAN
 29 Ekim 2011

TAMSAT – Genç Takımı A.E.D Grubunun Gratosferya-II Projesi kapsamında, araştırma alanları ile ilgili bazı konuları bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak yayınlamaya kadar verdik. İlk konumuz “Böcek Morfolojisi”. Morfoloji kelimesi, birden fazla anlam taşısa da; biyoloji bilimine göre “bir organizma veya organizma bölümünün biçimini incelenmesi”ni ifade etmektedir. Diğer yandan bitki ve hayvanların sınıflandırılmasında, pek çok hastalığın tanımlanmasında morfolojik inceleme vazgeçilmez bir yöntemdir.

Sayfa 1 ile 11