"Amatör Telsiz" kategorisindeki yazılar:

Q Kodları

 Mehmet Nuri ŞENOCAK, TA/N4MNS
 2 Nisan 2010
Radyo Amatörlüğü

“Q” kodları 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından İngiliz bandıralı gemiler ile posta  idaresi tarafından yetkili kılınmış sahil istasyonları arasındaki haberleşmeler için kullanılmak üzere yaratılmış kısaltmalardır. Bu kodlar değişik ülkelerdeki bu kıyı istasyonları çalışanlarının İngilizce bilmeye ihtiyaç duymadan gemilerle haberleşebilmelerini amaçlıyordu. Getirdiği dil kolaylığı bu kodların kısa zamanda uluslararası alanda da kabul görmesini sağladı. Daha sonraları bazı “Q” kodları amatörler tarafındanda kullanılmaya başlandı. Amatörlükte “Q” kodlarını kullanmanın amacı soruların mors kodları ile cümleler olarak ile  uzun uzun yazılmasının önüne geçip zamandan tasarruf etmekti. 

Mors İle Haberleşmede Kullanılan Kısaltmalar

 Mehmet Nuri ŞENOCAK, TA/N4MNS
 2 Nisan 2010
Radyo Amatörlüğü

CW’da kullanılan kısaltmalar.

Mors Kodları

 Mehmet Nuri ŞENOCAK, TA/N4MNS
 2 Nisan 2010
Radyo Amatörlüğü

Mors alfabesi veya mors kodu, kısa ve uzun işaretler (• ve –) ile bunlara karşılık gelen ışık veya sesleri kullanarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem. 1832’de telgraf ile ilgilenmeye başlayan Samuel Morse tarafından 1835 yılında oluşturuldu. 1837’de kullanılmaya başladı. 1840 yılında patent için başvuruldu. İlk hat ABD’de Baltimore, Maryland ile başkent Washington arasında kuruldu. İlk mesaj incilden bir cümleyi içeriyordu, gönderim tarihi 24 Mayıs 1844 idi. Orijinal mors kodu kısa ve uzun sinyallerin kombinasyonunun bir sayıya karşılık gelmesinden oluşmuştu. Her sayı da bir harfe karşılık geliyordu.

Sayfa 3 ile 3123