"05-TAMSAT AR-GE" kategorisindeki yazılar:

TAMSAT Proje Yönetimi

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Proje yöneticisi; TAMSAT Yönetim Kuruluna karşı, yürütülen tüm faaliyetlerden zamanında ve doğru bilgilendirmekten sorumludur.

– Konumu itibariyle projenin tümü hakkında bilgi sahibidir, projenin işlerliğini ve koordinasyonunu yürütür.

– Gerektiğinde grup ve takımlar arasında koordinasyon işlevini, görev dağılımını düzenler.

TAMSAT CAD/CAM/Animasyon Takımı

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Takım lideri; yürütülen çalışmalarla ilgili Proje Yöneticisine karşı sorumludur.

– Takım; projelerin işlevselliğinin arttırılması, uygulayıcıların modülleri ve yerleşimlerini sayısal ortamda simüle edilerek inceleyebilmeleri için ölçekli teknik çizimleri hazırlar, hazırlanacak olan animasyonlarla amatör uydu 3D ortamda incelenir, Türkçe kaynak ve (özellikle okullarda ve web video paylaşımlarında) görsel eğitim çalışmalarına destek sağlarlar.

TAMSAT Dijital Yük Modül Grubu

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Yürütülen çalışmalarda Proje Yöneticisine karşı sorumludur.

– Proje aşamaları, ileri öngörü planlamalar ve entegrasyonda senkronizasyon sağlanması amacıyla Entegrasyon Grup liderini bilgilendirir.

– Faydalı Yük (PayLoad)’ın genel planlamasından ve kendisine bağlı alt modül tasarımcılarının personel, zaman ve bütçe çalışmalarını yürütür.

TAMSAT Amatör Uydu Lab. Enteg. ve Test Takımı

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Takım lideri; Proje Yöneticisine bağlı olarak faaliyet yürütür.

– Takım; amatör uydu yükü dahil, uydunun tümünün uzay ortamı için hazırlık (ısıl, titreşim vb.) testlerini gerçekleştirir.

– Bu sistemlerin birbirleri ile sorunsuz çalışıp çalışmadığını denetler,

TAMSAT Bütçe ve Finans Takımı

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Takım lideri yürütülen faaliyetlerde (Proje Yöneticisi ile koordineli olarak) TAMSAT yönetim kuruluna karşı sorumludur.

– Takım; finansal işlevler, bağış ve sponsorluk vb. faaliyetlerin yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.

– Projede diğer takımların gereksinimleri göz önüne alarak, gelen talepler doğrultusunda bütçeyi hazırlar.

TAMSAT Proje Alt Yöneticisi

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Proje yöneticisine karşı sorumludur.

– Proje yöneticisinin görevde bulunmadığı zamanlarda onun tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

TAMSAT Yer İstasyonu ve Anten Takımı

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Takım lideri Proje Yöneticisine karşı sorumludur.

– Konusuyla ilgili gelişmeleri takip eder, gerektiğinde periyodik yayınlanacak olan TAMSAT Bültenlerinin hazırlanmasına  destek verir.

– Takım; ileride kurulacak olan diğer destekleyici (ardışık) yer istasyonlarının koordinasyonu sağlar.

TAMSAT Amatör Yük Entegrasyon Grubu

 Site Yöneticisi
 1 Ocak 2010

– Yürütülen çalışmalarda Proje Yöneticisine karşı sorumludur.

–  Uydunun faydalı yükü üzerinde bulunan tüm modülleri birbiri ile nasıl haberleşeceği, karşılaşılan sorunların çözümü, ve sistemlerin davranış biçimlerini planlar.

– Amatör uydunun Amatör Uydu Laboratuar Entegrasyon ve Test Takımı’na laboratuar tesliminden önce son kontrollerini yapar.

Sayfa 1 ile 212